Personale

Sygeplejersker
Betty Hertel har været ansat i lægehuset i over 30 år og tager sig af blodprøver, blodtrykskontrol, sårbehandling, vaccinationer, kostvejledning samt øvrige sygeplejeopgaver.

Betty er som hovedregel i klinikken mandag og tirsdag 8-16, onsdag 8-18 og torsdag 8-16.

Birgitte S. Madsen har været ansat i lægehuset i over 10 år og tager sig af blodprøver, blodtrykskontrol, sårbehandling, vaccinationer samt øvrige sygeplejeopgaver.

Birgitte er som hovedregel i klinikken fredag 8-12.

Der kan bestilles tid hos sygeplejersken.

Jordemoder:

Vi har fået ansat Pernille M. Hertel i klikken pr.1.1.2017. Hun er jordemoder og arbejder på Kolding sygehus til daglig. Hun er her ca. en dag om ugen og varetager undersøgelser af gravide, børneundersøgelser af de mindste samt folkeundersøgelser (celleprøver).

Der kan ikke for tiden bestilles tid hos jordemoderen. Hun er på barselsorlov indtil september 2019.

Sekretær Lena Rasmussen
Lena Rasmussen har arbejdet på klinikken siden 2015. Arbejder med sekretæropgaver herunder tidsbestilling, receptfornyelser, prøvesvar på normale prøver m.m.