Personale

Sygeplejersker
Betty Hertel har været ansat i lægehuset i over 30 år og tager sig af blodprøver, blodtrykskontrol, sårbehandling, vaccinationer, kostvejledning samt øvrige sygeplejeopgaver.

Betty er som hovedregel i klinikken mandag og tirsdag 8-16, onsdag 8-18 og torsdag 8-16.

Birgitte S. Madsen har været ansat i lægehuset i over 10 år og tager sig af blodprøver, blodtrykskontrol, sårbehandling, vaccinationer samt øvrige sygeplejeopgaver.

Birgitte er som hovedregel i klinikken fredag 8-12.

Der kan bestilles tid hos sygeplejersken.

Jordemoder:

Vi har fået ansat Pernille M. Hertel i klikken pr.1.1.2017. Hun er jordemoder og arbejder på Kolding sygehus til daglig. Hun er her ca. en dag om ugen og varetager undersøgelser af gravide, børneundersøgelser af de mindste samt folkeundersøgelser (celleprøver).

Pernille er tilbage efter endt barsel. Hun starter igen 19.9.2019 og der kan igen bestilles tid hos hende.

Ring til sekretæren, hvis du ønsker en tid hos Pernille.

Sekretær Lena Rasmussen
Lena Rasmussen har arbejdet på klinikken siden 2015. Arbejder med sekretæropgaver herunder tidsbestilling, receptfornyelser, prøvesvar på normale prøver m.m.

Lena er for tiden sygemeldt med en brækket arm.